Saturday, March 22, 2014

कंदुरी

तू उभा सोललेला
लटकतोय देवाच्या नावानं
आणि आम्ही जिभल्या
चाटत वाट पाहतोय
तुझ्या शिजण्याची
. . .
काही वेळातचं तू
आमच्या पोटात
सामावणार आहेस
आणि देवही तृप्त
होणार आहे
तुझ्या नैवेद्यानं
. . .
संकट कसलंही असू द्या
देव दूर करेल
अट एकचं
तुला मरावं लागेल
आमच्यासाठी !

No comments: