Saturday, March 22, 2014

फुत्कार

हा मोठा प्रश्नचं आहे की
कणा नसलेल्या आमच्या
शेकडो पिढ्या
कशा जगत आल्या
हजारो वर्ष
. . .
आमचा गांडूळचं करून टाकला की राव
तुमच्या व्यवस्थेनं
आम्हालाही मग तसचं वाटायला लागलं
आणि कोणत्या तोंडाकडून चालावं
हे ठरविण्यातचं
आमचं आयुष्य संपायला लागलं.
. . .
केवळ श्वास चालू होता
म्हणून त्याला जगणं म्हणायचं
आणि निसर्गानंही वाळीत
टाकलं नाही,हेच काय ते
आपलं भाग्य समजायचं.
. . .
पण आता सावधान !
आम्हाला आम्ही गांडूळ
नसल्याचं कळलयं.
आता आम्हाला काबूत
आणण्यासाठी तुम्ही
कितीही गारूडी आणा
शोषणाची सडकी
कात झुगारून
फुत्कार मारण्यासाठी
आम्ही सज्ज आहोत!

No comments: