Saturday, March 22, 2014

चळवळ

ते म्हणाले आपण संघर्ष करू
आम्ही हो म्हणालो
ते म्हणाले आपण पेटून उठू
आम्ही मशाली हातात घेतल्या
ते म्हणाले आपण ही भ्रष्ट सत्ता
उलथवून टाकू
आमचंही रक्त सळसळलं
उज्वल उद्याची स्वप्न पहात.
* * *
मग त्यांना वरून बोलावणं आलं
आणि सारं काही शांत झालं.
* * *
आजकाल ते वरचं असतात
आम्ही मात्र होतो तिथेच आहोत
या मशालींचं काय करायचं
या विवंचनेत.....

No comments: